Infrastruktur Metaverse

Infrastruktur Metaverse

Infrastruktur adalah elemen kritikal dalam Metaverse. Tanpa memahami BAGAIMANA ia terbentuk, sukar untuk kita melihat peluang yang datang dengannya. Infrastruktur adalah kunci utama yang menguasakan pembangun untuk membina aplikasi 3D, AR dan VR dengan penskalaan yang...